Migratie

€ 3,00

Lezing door Frank Coene

 

Migratie is van alle tijden. Mensen verhuizen in de hoop elders een beter leven te vinden. Wij kennen België vandaag vooral als een immigratieland. Maar het was ooit anders! Er verlieten op een bepaald moment meer Belgen ons land dan dat er buitenlanders naar België migreerden. Vorige zin had ook als volgt kunnen luiden: “Er verlieten op een bepaald moment meer Zelenaars onze gemeente dan dat er buitenlanders naar Zele migreerden.”

Aan de hand van een tijdslijn wordt migratie in de Belgische geschiedenis in 7 mijlpalen verdeeld.

Tijdens de voordracht met powerpoint worden twee migratieperiodes uit de Zeelse geschiedenis belicht. De eerste betreft de verhuis Zele-Gilly in de 19de eeuw. De tweede arbeidsmigratie gaat over Emirdag-Zele. Dit jaar zal wellicht 60 jaar Turkse aanwezigheid in Vlaanderen worden herdacht.

Iedereen welkom!

 

WOENSDAG 17 APRIL 2024

om 14u00

Locatie: Polyvalente zaal, Ziac

Bijdrage: gratis

Inschrijven via info@ziac.be - 0473 54 00 15  - 0494 23 18 98 - ter plaatse